fbpx

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening

Brand- och vattenskydd med smart utlarmning för Brf.

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats helt avgörande för att rädda liv och fastighet. Uppkopplade brandvarnare skickar larm direkt till de boende i huset när en brandvarnare löser ut och möjliggör snabb upptäckt och första insats.

Se en kort video om hur systemet fungerar i praktiken.

En kort video om Safelands system med uppkopplade brandvarnare och vattenlarm. Se hur ett larm går till i praktiken och få mer information om hur systemet fungerar.

20% av lägenheterna i ett flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare.

I ett flerfamiljshus behöver alla lita på varandras brandskydd och förmåga att agera rätt vid brand och olycka. Med uppkopplade brandvarnare larmas grannarna efter 30 sekunder och kan agera även om den boende där larmet löst ut inte är hemma.

Var trygg med att alla brandvarnare alltid fungerar.

Säkerställ en trygg fastighet där samtliga boende alltid har fungerande brandvarnare. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om någon enhet är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned. Övervaka enkelt hela fastighetens brandskydd och få information direkt om en enhet behöver service.

Upptäck vattenläckan i ett tidigt skede.

Det sker omkring 100 000 vattenskador i svenska hem årligen. Vattenskadorna kostar fastighetsägare fem miljarder kronor per år, en summa som dessutom ökar stadigt med 10%. Med smarta vattenlarm upptäcks en vattenläcka i tidigt skede och förhindrar kostsamma skador och tidsödande processer.

Förenkla det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA).

Låt systemet ta hand om delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). De lagkrav som finns på löpande rondering och kontroll av brandvarnare i fastigheten sköts direkt av systemet. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om någon enhet är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned. Övervaka enkelt hela fastighetens brandskydd och få information direkt om en enhet skulle behöva service.

Ett trådlöst system

Systemet är trådlöst och fungerar i samtliga hus. WiFi-nätverk behövs inte. Installation är enkel och tar endast 3-5 minuter per lägenhet. Sensorerna som används är från etablerade och världsledande aktörer såsom Ajax Systems. Samtliga är användarvänliga med snygg design och mycket genomtänkt och pålitlig teknologi.

Låga förvaltningskostnader

Via systemet säkerställs att samtliga brandvarnare i hela fastigheten fungerar. De ronderingar och kontroller som ingår i SBA sköts av systemet som direkt meddelar om en enhet behöver batteribyte. Undvik storskaliga byten av alla brandvarnare i en fastighet – byt endast batterier och brandvarnare när systemet meddelar att det är dags.

Ett tryggare hem för de äldre

Äldre personer drabbas oftare vid bränder och olyckor då de har svårare för att upptäcka och agera snabbt vid brand. Tack vare utlarmning enligt fastighetens larmplan kan goda grannar agera snabbt vid larm och t.ex. informera eller evakuera. De äldre behöver inte heller ställa sig på en stol och riskera fallolyckor när de proaktivt ska kontrollera att deras brandvarnare fungerar.

Prova på systemet i en fastighet.

Välj ut en lämplig fastighet för att genomföra en testperiod med systemet. Testperioden kan innefatta både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter. Safeland konfigurerar samtliga sensorer och skapar en larmgrupp med de personer som skall ta emot larm. Material och utbildning för förvaltare/brandskyddsansvarig samt de boende i fastigheten ingår. Testperioden kan innefatta upp till 30 lägenheter.

Snabbare första insats vid brand. Rädda liv och fastighet.

Räddningstjänsten behöver ofta omkring 20 minuter innan de är på plats, medan en granne kan göra en viktig första insats redan inom 3 minuter.

I utlarmningsplanen väljer ni vilka som ska ta emot larm i Safelands app. Om ingen är hemma där brandlarmet går, får grannarna larmet och kan hjälpa till.

“Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.”

Johan Magne, boende & hjälte som fick larmet.

Läs hela intervjun med Johan Magne

“Det var precis det här vi ville ha skydd för. Vattenskador blir vanligen mycket kostsamma och jobbiga om man har otur – vi är väldigt tacksamma för att allt har fungerat som utlovat av Safeland. Redan efter några veckor har vi sparat in tre dyra självrisker.”

Peter Östergren, Ordförande BRF Gröndal

Läs hela intervjun med Peter Östergren

Folksam rekommenderar Safelands system.

Folksam anser att systemet har potential att förhindra de flesta bostadsbränder. I artikeln lyfts två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem fram; Möjligheten att säkerställa att alla brandvarnare fungerar och att en brand upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.

Frågor & Svar

Traditionella brandvarnare är givetvis ett bättre skydd än ingen brandvarnare alls. Dock visar undersökningar att 20% av lägenheterna helt saknar fungerande brandvarnare, vilket innebär en stor risk för både människor och fastighet.
Nackdelen med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i huset reagerar på en tjutande brandvarnare.

Det är inte heller alla boende som har möjlighet att byta batterier och löpande testa sina brandvarnare för att säkerställa att de fungerar. Med uppkopplade brandvarnare säkerställs fungerande brandvarnare hos alla boende och när en brandvarnare löser ut skickas informationen direkt vidare till fler mottagare så att tidig upptäckt möjliggörs.

Läs mer om hur systemet fungerade vid en brand i Hägersten

  • Gamla brandvarnare larmar endast vid rökutveckling medan moderna, uppkopplade brandvarnare även larmar vid hög temperatur eller värmestegring.
  • Gamla brandvarnare meddelar inte om de är ur funktion, har blivit nedkopplade eller behöver service.
  • Gamla brandvarnare larmar endast i den aktuella lägenheten. Om de boende inte är hemma är risken stor att ingen noterar larmet.
  • Gamla brandvarnare kan inte larma varken personer i närheten eller en larmcentral.
  • Med uppkopplade brandvarnare kan ni överblicka brandskyddet i alla lägenheter och gemensamma utrymmen och ser direkt om någonting behöver åtgärdas.
  • Safelands system med uppkopplade brandvarnare och larm till grannar gör att fler kan agera vid brand även om lägenhetsinnehavaren där larmet löst ut inte är hemma.
  • Safelands uppkopplade brandvarnare behöver inte Wi-Fi.

En granne kan göra stor skillnad även om den inte fysiskt kommer in i lägenheten. Om ingen öppnar när man ringer och bankar på ytterdörren bör man kika in genom brevinkast eller fönster för att se om man kan upptäcka någonting misstänkt eller känna röklukt. Eftersom detta är i ett tidigt skede kan det göra avgörande skillnad. Anar man oråd bör man alltid ringa 112.

Med uppkopplade brandvarnare och larm till de boende blir grannarna direkt uppmärksammade på att en brandvarnare i fastigheten har löst ut. De kan både kontrollera lägenheten utifrån och ringa 112 vid behov.

Har man endast en traditionell brandvarnare kan den däremot tjuta länge innan någon i bästa fall reagerar. Om ingen är hemma där brandlarmet löst ut är det av största vikt att grannarna snabbt blir uppmärksammade. Risken är annars stor att en brand inte upptäcks alls förrän det är för sent.

Flera bostadsrättsföreningar med Safelands system uppmuntrar sina boende att dela nyckel med en granne som de litar på. Något som är extra bra om man har äldre boende som kan ha begränsad förmåga att agera själva.

Brandskyddet påverkar alla i fastigheten och är därför en gemensam angelägenhet. Föreningen är enligt lag ansvarig för att genomföra systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för att förhindra att brand uppstår. Med Safelands system förenklas SBA avsevärt, då det ger en tydlig överblick av alla fastighetens brandvarnare och ni direkt ser om någon enhet felaktigt har plockats ned eller behöver batteribyte.

Precis som en vanlig brandvarnare tjuter den högt. Om det fortfarande finns rök efter 30 sekunder får du och grannarna som aktiverat tjänsten en pushnotis i Safeland-appen med information om vart brandvarnaren löst ut. I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Nej. Vid uppsättning av systemet bestämmer ni själva vilka som skall ta emot larm så att det inte sprids till personer som ni inte vill ska få larmet. Larmet skickas vidare från den utlösta brandvarnaren först efter 30 sekunder så det finns tid att trycka på brandvarnarens framsida för att stänga av larmet och förhindra spridning till grannarna om man t.ex. lagat mat med mycket os.. Om röken försvunnit under de 30 sekunderna skickas larmet inte heller vidare. Det går i snitt ca 8 år mellan larm som skickas ut från en brandvarnare.

Nej. Man behöver inte ha appen för att det ska larma från ens lägenhet till grannarna. Även om det bara skulle vara en handfull personer som har förmågan att ta emot larm i en förening så ges det ett utmärkt skydd till alla i hela fastigheten. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta har en smartphone idag.

En boendeapp kan inte hantera utlarmning. Safeland hanterar larm enligt er utlarmningsplan och kan även skicka vidare sensordata (t.ex. temperatur) och information om batteribyte och liknande till er boendeapp.

Nej. Systemet är trådlöst, inget ingrepp i fastigheten krävs. Endast att skruva upp sensorer. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap först av alla.

Är Safeland något för er fastighet?

Utvärdera systemet utan förbindelse.