fbpx

Privata fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag

En smartare fastighet med uppkopplade brandvarnare och vattenlarm.

Säkerställ fungerande brand- och vattenskydd i hela fastigheten och öka säkerheten för samtliga boende. Med ny teknik sätts trygghet och hållbarhet i fokus för att rädda liv och fastighet.

Se en kort video om hur systemet fungerar i praktiken.

En kort video om Safelands system med uppkopplade brandvarnare och vattenlarm. Se hur ett larm går till i praktiken och få mer information om hur systemet fungerar både för boende och fastighetsägare.

20% av lägenheterna i ett flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare.

Undersökningar visar att 20% av lägenheterna i ett flerfamiljshus av olika skäl saknar fungerande brandvarnare. Med Safelands system får fastighetsansvarig en tydlig överblick av brand- och vattenskyddet i hela fastigheten och informeras direkt om någon sensor behöver åtgärdas.

Var trygg med att alla brandvarnare alltid fungerar.

Säkerställ en trygg fastighet där samtliga boende alltid har fungerande brandvarnare. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om någon enhet är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned. Övervaka enkelt hela fastighetens brandskydd och få information direkt om en enhet behöver service.

Upptäck vattenläckan i ett tidigt skede.

Upptäck vattenläckan innan den hunnit orsaka stor åverkan på fastigheten. Tiden efter en vattenskada innebär stora utmaningar med fläktar för torkning, ersättningslägenhet för de boende, hantera försäkringsbolag m.m. Med smarta vattenlarm upptäcks läckor tidigt och risken för stora skador och kostnader minskar.

Förenkla det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA).

Låt systemet ta hand om delar av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). De lagkrav som finns på löpande rondering och kontroll av brandvarnare i fastigheten sköts direkt av systemet. Uppkopplade brandvarnare testar sig själva och meddelar om någon enhet är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned. Övervaka enkelt hela fastighetens brandskydd och få information direkt om en enhet skulle behöva service.

Ett trådlöst system

Systemet är trådlöst och fungerar i samtliga hus. WiFi-nätverk behövs inte. Installation är enkel och tar endast 3-5 minuter per lägenhet. Sensorerna som används är från etablerade och världsledande aktörer såsom Ajax Systems. Samtliga är användarvänliga med snygg design och mycket genomtänkt och pålitlig teknologi.

Hållbart & låga förvaltningskostnader

Systemet säkerställer att alla brandvarnare i hela fastigheten fungerar. De ronderingar och kontroller som ingår i SBA sköts av systemet som direkt meddelar om en enhet behöver batteribyte. Undvik storskaliga byten av alla brandvarnare i en fastighet – byt endast batterier och brandvarnare när systemet meddelar att det är dags.

Ett tryggare hem för de äldre

Äldre personer drabbas oftare vid bränder och olyckor då de har svårare för att upptäcka och agera snabbt vid brand. Tack vare utlarmning enligt fastighetens larmplan kan goda grannar agera snabbt vid larm och t.ex. informera eller evakuera. De äldre behöver inte heller ställa sig på en stol och riskera fallolyckor när de proaktivt ska kontrollera att deras brandvarnare fungerar.

Prova på systemet i en fastighet.

Välj ut en lämplig fastighet för att genomföra en testperiod med systemet. Testperioden kan innefatta både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter. Safeland konfigurerar samtliga sensorer och skapar en larmgrupp med de personer som skall ta emot larm. Material och utbildning för förvaltare/brandskyddsansvarig samt de boende i fastigheten ingår. Testperioden kan innefatta upp till 30 lägenheter.

Uppkopplade brandvarnare, samverkan och smart vattenskydd – för ett säkrare och trevligare boende.

Med metoden Brandsamverkan som rekommenderas av räddningstjänster har boende möjlighet att få larm i sin telefon om en brandvarnare hos grannen löser ut.

“Med Safelands teknologi kan vi kraftigt höja brandsäkerheten och tryggheten för alla hyresgäster till en kostnad som är lätt att motivera.”

Mikael Israelsson, VD Strand fastigheter

Läs hela intervjun med Mikael Israelsson

“Det var precis det här vi ville ha skydd för. Vattenskador blir vanligen mycket kostsamma och jobbiga om man har otur – vi är väldigt tacksamma för att allt har fungerat som utlovat av Safeland. Redan efter några veckor har vi sparat in tre dyra självrisker.”

Peter Östergren, Ordförande BRF Gröndal

Läs hela intervjun med Peter Östergren

“Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.”

Johan Magne, boende & hjälte som fick larmet.

Läs hela intervjun med Johan Magne

Folksam rekommenderar Safelands system.

Folksam anser att systemet har potential att förhindra de flesta bostadsbränder. I artikeln lyfts två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem fram; Möjligheten att säkerställa att alla brandvarnare fungerar och att en brand upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.

Frågor & Svar

Nej. Systemet är trådlöst, inget ingrepp i fastigheten krävs. Det enda som krävs är att skruva upp sensorer. 

Traditionella brandvarnare är givetvis ett bättre skydd än ingen brandvarnare alls. Dock visar undersökningar att 20% av lägenheterna helt saknar fungerande brandvarnare, vilket innebär en stor risk för både människor och fastighet.
Nackdelen med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i huset reagerar på en tjutande brandvarnare.

Det är inte heller alla boende som har möjlighet att byta batterier och löpande testa sina brandvarnare för att säkerställa att de fungerar. Med uppkopplade brandvarnare säkerställs fungerande brandvarnare hos alla boende och när en brandvarnare löser ut skickas informationen direkt vidare till fler mottagare så att tidig upptäckt möjliggörs.

Nej. Vid uppsättning av systemet bestämmer ni själva vilka som skall ta emot larm så att det inte sprids till personer som ni inte vill ska få larmet. Larmet skickas vidare från den utlösta brandvarnaren först efter 30 sekunder så det finns tid att trycka på brandvarnarens framsida för att stänga av larmet och förhindra spridning till grannarna om man t.ex. lagat mat med mycket os.. Om röken försvunnit under de 30 sekunderna skickas larmet inte heller vidare. Det går i snitt ca 8 år mellan larm som skickas ut från en brandvarnare.

Nej. Man behöver inte ha appen för att det ska larma från en lägenhet till grannarna. Även om det bara skulle vara en handfull personer som har förmågan att ta emot larm i en fastighet så ges det ett utmärkt skydd till alla i hela fastigheten. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta har en smartphone idag.

Boendeappar och förvaltningssystem kan inte hantera utlarmning. Safeland hanterar larm enligt er utlarmningsplan och kan skicka vidare sensordata (t.ex. temperatur) och servicebehov till boendeappar och förvaltningssystem.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap först av alla.

Är Safeland något för er fastighet?

Utvärdera systemet utan förbindelse.