fbpx

För boende

För boende i flerfamiljshus

Uppkopplade brandvarnare, samverkan och smart vattenlarm – för ett säkrare och trevligare boende.

Alla påverkas vid en brand, men tack vare ny teknik finns goda möjligheter att förhindra att bränder uppstår. Med uppkopplade brandvarnare kan larm skickas vidare till utvalda mottagare om en brandvarnare löser ut i fastigheten. Detta möjliggör snabb upptäckt och tidig första insats, något som är helt avgörande för att rädda liv och fastighet.

Var femte lägenhet saknar fungerande brandvarnare.

Det enskilt viktigaste brandförebyggande i en fastighet är brandvarnaren. Ändå saknar mer än var femte lägenhet i flerfamiljshus fungerande brandvarnare. Traditionella brandvarnare har dessutom en stor svaghet; de gör ingen nytta om den boende inte är hemma. Det tar dessvärre ofta alldeles för lång tid innan någon annan i huset reagerar på ljudet från en tjutande brandvarnare.

Fungerande brandvarnare hos alla boende.

Med systemet från Safeland säkerställs att brandvarnaren alltid fungerar hemma hos alla boende. Ingen behöver längre ställa sig på en stol och testa brandvarnaren, den testar sig själv och informerar hyresvärden om den behöver service. Alla i huset kan sova tryggt med vetskapen om att även grannens brandvarnare fungerar.

Uppkopplade brandvarnare höjer säkerheten – information direkt om det är rök i en lägenhet eller i trapphuset.

Den trådlösa, uppkopplade brandvarnaren är certifierad. Den tjuter precis som en traditionell brandvarnare och reagerar på rök, värme och kraftig temperaturökning. Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter 30 sek skickas larmet vidare enligt fastighetens larmplan och alla boende kan vara trygga med att någon alltid reagerar vid ett larm, även om den boende i lägenheten där brandvarnaren löst ut inte är hemma. Larm kan exempelvis skickas vidare till fastighetssystem, jour, larmcentral och/eller grannar.

Få information direkt om det börjar brinna hos grannen.

Larm skickas till de boende via appen Safeland, och personer på plats kan då snabbt göra värdefulla insatser i ett tidigt skede. De boende skall aldrig utsätta sig själva för risk men kan kontrollera om det finns rök i trapphuset – och om så inte är fallet – bege sig dit den aktuella brandvarnaren löst ut. På plats kan de snabbt skapa sig en lägesbild genom att söka efter värme och röklukt. Vid konstaterad brand ska de alltid ringa 112 och följa husets brandplan.
Det finns många fördelar med att larmet skickas direkt via en app. 

Ställ krav på säkerheten.

Med Safelands system tar fastighetsägaren ordentligt ansvar för brandskyddet. Fungerande brandvarnare säkerställs i hela huset utan att varje enskild lägenhet behöver besökas. Både fastighetsägare och boende kan vara säkra på att alla lägenheter och lokaler i huset alltid har fungerande brandvarnare, och att någon kommer att reagera om en brandvarnare i huset larmar. Det innebär en stor trygghet och förhöjd säkerhet för samtliga boende.

Räddningstjänster rekommenderar metoden.

Metoden är framtagen tillsammans med experter och räddningstjänst. Forskning finansierad av MSB och Brandskyddsföreningens stiftelse Brandforsk visar att snabb upptäckt och första insats av personer på plats vid brand och olycka kan göra avgörande skillnad för händelseförloppet. Räddningstjänster använder Safelands tjänster för spridning av larm i närheten av en olycksplats.

Kom igång på tre minuter

Ladda ner appen

Skaffa Safelands kostnadsfria mobilapp och skapa ditt egna konto.

Gå med i er grupp

Klicka på Grupper och Gå med i grupp. Sök fram er fastighets egna grupp och ansök om medlemskap.

Kom igång

Utforska appen, chatta med dina grannar och berätta att du är med i gruppen. 

Frågor & Svar

Om en brandvarnare löser ut när den boende är hemma, exempelvis vid kraftigt stekos i samband med matlagning, stängs den enkelt av genom ett lätt tryck på framsidan. Görs detta inom 30 sek skickas larmet inte vidare till fler mottagare. Det räcker alltså med att trycka på undersidan i en sekund eller att vädra ut röken. Då tystnar brandvarnaren och inget larm skickas vidare. Skulle det dröja mer än 30 sekunder kan du eller en granne informera övriga i appen att allt är ok.

Precis som en vanlig brandvarnare tjuter den högt. Om det fortfarande finns rök efter 30 sekunder får du och grannarna som aktiverat tjänsten ett larm i Safeland-appen med information om vart brandvarnaren löst ut. I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Boende väljer själva om de vill ta emot information om en brand och få larm i sina telefoner. Saknar någon en smartphone så kan denne ändå ta del av tryggheten tack vare sin uppkopplade brandvarnare och goda grannar som kan agera.

Boende väljer själva om de vill ta emot information om en brand och få larm i sina telefoner. Vår erfarenhet är dock att de flesta vill ta emot information om att det börjat brinna någonstans i huset.

Saknar någon en smartphone eller av någon anledning inte vill ta emot larm så kan denne ändå ta del av tryggheten tack vare sin uppkopplade brandvarnare och goda grannar som kan agera om en brandvarnare löser ut. 

Att använda Safeland som privatperson för grannsamverkan, att ta emot larm och larma via appen kostar ingenting.

Vattenvarnaren uppmärksammar och varnar för vattenläcka. Den placeras under diskbänken och reagerar på vatten som ligger på golvet. Vid larm skickas information via appen om vart läckan inträffat.