fbpx

Smarta brandvarnare ökar tryggheten hos Stadsholmens boende

Stadsholmen Brandvarnare

Smarta brandvarnare ökar tryggheten hos Stadsholmens boende

Dela inlägg

På Nytorgsgatan 5 i Stockholm har Stadsholmen startat ett projekt med uppkopplade brandvarnare, vilka larmar direkt till boende och grannar i händelse av brand. Brandvarnare är placerade i samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen. Med systemet kan Stadsholmen enkelt överblicka alla brandvarnare och säkerställa att de fungerar. Om en enhet avlägsnas eller är i behov av service informeras fastighetens “Bovärd”.

I bostadsfastigheter är alltid lägenheterna ett riskområde för bränder. Trots det visar statistik att fler än 20% av lägenheterna i flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare.

Hos Stadsholmen är alla bostadslägenheter sedan tidigare utrustade med brandvarnare. Det åligger dock hyresgästen att säkerställa att brandvarnaren sitter på plats och har fungerande batteri. Bo Strömvall, Trygghetssamordnare på Stadsholmens moderbolag Svenska Bostäder, berättar att de saknat praktiska möjligheter att säkerställa brandskyddet i lägenheterna.

Bovärden Anders Björkén och Bo Strömvall efter installationen av brandvarnare och vattensensorer.

De nya kopplade brandvarnarna ger möjlighet till snabbare åtgärder vid en eventuell brand. Och om de inte fungerar som de ska skickas ett meddelande till Bovärden”

BO STRÖMVALL, TRYGGHETSSAMORDNARE PÅ STADSHOLMENS MODERBOLAG SVENSKA BOSTÄDER
Bo och Anders i Stadsholmen
 
Tidningen Stadsholmen, nr 3 2021

Uppkopplade, trådlösa brandvarnare larmar till boende och grannar vid upptäckt brand

Boende får förhöjd trygghet med vetskapen om att samtliga brandvarnare i huset fungerar, och att de informeras om en brandvarnare i fastigheten löser ut. Genom appen Safeland får den boende och grannarna larm när en brandvarnare i huset löser ut.

Det finns många fördelar med att larmet skickas genom en app, men det är också möjligt att skicka larmet med SMS eller till en anlitad larmcentral. Larmet från brandvarnaren skickas till grannarna i appen med information om vart den löst ut. Grannarna kan då agera även om den boende inte är hemma. Alternativt om den boende själv saknar förmåga att agera. Systemet och grannarna uppdaterar varandra i chatten tills situationen är löst.

Nya möjligheter exponerar sårbarheten med vanliga brandskydd

En traditionell brandvarnare gör ingen nytta om den boende inte är hemma och kan höra sirenen. Med nya generationens brandvarnare säkerställer fastighetsägaren att alla brandvarnare fungerar. 

Uppkopplade brandvarnare och med larm till de boende i fastigheten reducerar riskerna för att allvarliga bränder uppstår. I praktiken räcker det med att ett fåtal personer får larm om att en brandvarnare löst ut för att öka brandsäkerheten på ett betydande sätt. En enda person som får informationen i ett tidigt skede kan göra hela skillnaden. 

Förebygger även vattenskador

I installationen på Nytorgsgatan placeras även trådlösa vattenlarm ut bakom diskbänkarna i lägenheterna. Vattenskador är ett stort problem för Svenska Bostäder, vilket medför kostnader på 25 till 50 miljoner kronor årligen. Systemet informerar boende och Stadsholmen om en vattenläcka uppstår, vilket förhindrar de skador som uppstår vid långvariga dolda läckor.

Ett initiativ för ökad hållbarhet

I stället för att byta samtliga brandvarnare var 10e år, oavsett om de fungerar eller ej, ersätts de nu endast om de inte fungerar. Varje förhindrad brand eller vattenskada förhindrar dessutom mycket stora koldioxidutsläpp eftersom renoveringsprojekt är mycket energikrävande.

Stadsholmen utvärderar lösningen för fler fastigheter

Svenska Bostäder och Stadsholmen arbetar ständigt med att utveckla brandsäkerheten och andra trygghetsaspekter i boendemiljön. Förhoppningen är att detta projekt skall ge värdefull kunskap i fortsatt arbete med brandskydd och trygghetsfrågor. Läs hela artikeln i Stadsholmens tidning.


Har du frågor eller vill veta mer om Safeland? Hör av dig till oss via formuläret nedan!

Dela inlägg