fbpx

Brandsamverkan

Metoden Brandsamverkan – rekommenderas av branschen och används av räddningstjänsten.

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats avgörande. Tack vare metoden Brandsamverkan där personer på plats snabbt får information om att en brandvarnare löst ut och därmed tidigt i brandförloppet kan agera, finns stora möjligheter att hindra brandförloppet och minimera skador. Teknologin får stöd i vetenskaplig rapport finansierad av MSB och Brandskyddsföreningen.

Så fungerar Safeland vid brand

Brandvarnaren reagerar på rök, värme eller temperaturstegring och börjar tjuta.

Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter 30 sek larmas det vidare.

Larm skickas enligt husets larmplan; till grannar, kundcenter och larmcentral.

Grannar kan snabbt göra en första insats; bekräfta, larma och rädda.

Metoden för larm till personer på plats kallas Brandsamverkan, och är framtagen av Safeland med stöd från brandförsvaret, forskare och Brandskyddsföreningens forskningsfond Brandforsk.

Larm till grannar kan göra avgörande skillnad.

Så ska de boende agera tryggt vid brand:

• När en brandvarnare löser ut och börjar tjuta skickas larmet efter 30 sek vidare till grannar.

• Dessa kan då direkt kontrollera om det finns rök i trapphuset – och om så inte är fallet – bege sig till platsen där den aktuella brandvarnaren löst ut.

• På plats kan de snabbt skapa sig en lägesbild genom att söka efter värme och röklukt. Vid konstaterad brand ska de alltid ringa 112 och följa husets brandplan.

• De boende ska aldrig utsätta sig själva för risk.

Räddningstjänster rekommenderar metoden.

Metoden är framtagen tillsammans med experter och räddningstjänst. Forskning finansierad av MSB och Brandskyddsföreningens stiftelse Brandforsk visar att snabb upptäckt och första insats av personer på plats vid brand och olycka kan göra avgörande skillnad för händelseförloppet. Räddningstjänster använder Safelands tjänster för spridning av larm i närheten av en olycksplats.

“Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.”

Johan Magne, boende & hjälte som fick larmet.

Läs hela intervjun med Johan Magne

Bränder kan stoppas även om den boende där brand uppstår inte är hemma.

En granne kan släcka en brand och varna andra inom 3 minuter medan Räddningstjänsten ofta behöver omkring 20 minuter innan de är på plats. Tiden till första insats är helt avgörande.

Om en brandvarnare löser ut hos en boende som inte är hemma, så kan grannar ändå agera och göra en snabb första insats. Uppkopplade brandvarnare skickar larm till samtliga grannar (eller de ni själva väljer) vilket skapar enorm trygghet för alla. Alltid.