fbpx
Brandskydd

Uppkopplade brandvarnare som larmar direkt till fastighetsägare, larmcentral och grannar.

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats helt avgörande. När en brandvarnare löser ut skickas larmet via systemet vidare enligt fastighetens larmplan. Larm kan skickas till fastighetssystem, jour, larmcentral och direkt till grannarna. Tack vare snabb upptäckt och första insats sparas enorm tid i brandutvecklingen.

20% av lägenheterna i ett flerfamiljshus saknar fungerande brandvarnare.

Varje år brinner det i 24 000 svenska hem. Undersökningar visar att ca 20% av lägenheterna saknar fungerande brandvarnare. Var tredje brand upptäcks inte i tid, oftast för att det helt saknas fungerande brandvarnare eller för att traditionella brandvarnare inte gör någon nytta om ingen är hemma.

Se en kort video om hur systemet fungerar i praktiken.

En kort video om Safelands system med uppkopplade brandvarnare och vattenlarm. Se hur ett larm går till i praktiken och få mer information om hur systemet fungerar både för boende och fastighetsägare.

Var trygg med att alla brandvarnare alltid fungerar.

Säkerställ en trygg fastighet där samtliga boende alltid har fungerande brandvarnare.  De uppkopplade brandvarnarna testar sig själva och meddelar om de är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned. Systemet övervakar fastighetens brandskydd och visar batterinivå, placering m.m. för varje enskild enhet.

Bränder kan stoppas även när den boende inte är hemma.

Löser en brandvarnare ut i en lägenhet där den boende inte är hemma så skickas larm vidare till de grannar som valt att ta emot larm. En granne kan agera inom 3 min medan räddningstjänst ofta behöver omkring 20 min innan de är på plats. Alla kan vara trygga med att ett larm alltid noteras av någon. Det skapar stor trygghet för alla. Dygnet runt. Året om.

Så fungerar Safeland vid brand

Brandvarnaren reagerar på rök, värme eller temperaturstegring och börjar tjuta.

Om brandvarnaren fortfarande är aktiv efter 30 sek larmas det vidare.

Larm skickas enligt husets larmplan; till grannar, kundcenter och larmcentral.

Grannar kan snabbt göra en första insats; bekräfta, larma och rädda.

Metoden för larm till personer på plats kallas Brandsamverkan, och är framtagen av Safeland med stöd från brandförsvaret, forskare och Brandskyddsföreningens forskningsfond Brandforsk. Här kan du läsa mer om Brandsamverkan.

Ett tryggare hem för de äldre.

Äldre personer drabbas oftare vid bränder och olyckor då de har svårare för att upptäcka och snabbt agera korrekt vid brand.
Tack vare utlarmning enligt fastighetens larmplan kan goda grannar agera snabbt vid larm och t.ex. informera eller evakuera. De äldre behöver inte heller ställa sig på en stol och riskera fallolyckor när de proaktivt ska kontrollera att deras brandvarnare fungerar.

Byt endast ut de batterier och brandvarnare som verkligen behöver bytas.

Arbeta hållbart. Byt endast ut de batterier och brandvarnare som faktiskt behöver bytas. Systemet informerar självt när det är dags för batteribyte eller om någonting behöver rengöras eller bytas ut. Minska både antalet transporter i form av utryckningar och serviceärenden samt förbrukning av batterier och brandvarnare.

Trådlöst system som inte behöver Wi-Fi.

Systemet är trådlöst och fungerar i samtliga hus. WiFi-nätverk behövs ej. Det enda som behövs är ett strömuttag för centralenheten som kommunicerar trådlöst med övriga enheter. Uppkoppling kan ske genom inbyggt SIM-kort eller befintlig Ethernetkabel.

Brandvarnaren – certifierad, smart och uppkopplad.

Den uppkopplade brandvarnaren är trådlös och reagerar både på värme och rök. Som tillval går även att få larm vid kolmonoxid. Brandvarnaren testar sig själv och informerar om den exempelvis har behov av batteribyte eller om den felaktigt har plockats ned.

Efter 30 sekunder skickas larm vidare

När en brandvarnare löser ut har den boende 30 sekunder på sig att stänga av larmet innan det skickas vidare till fler mottagare enligt fastighetens larmplan. På så vis undviks spridning av larm vid t.ex. matlagning och kraftigt stekos.

Full kontroll och smidigare Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Med systemet underlättas brandskyddsarbetet och SBA. Ingen behöver längre ta sig in och inspektera varje enskild lägenhet för att säkerställa att det finns fungerande brandvarnare, och tidsödande inventeringar i fastigheten undviks. Systemet informerar direkt om en brandvarnare behöver batteribyte eller felaktigt har plockats ned.

Prova på systemet i en fastighet.

Välj ut en lämplig fastighet för att genomföra en testperiod med systemet. Testperioden kan innefatta både brand- och vattenskydd för gemensamma utrymmen och lägenheter. Safeland konfigurerar samtliga sensorer och skapar en larmgrupp med de personer som skall ta emot larm. Material och utbildning för förvaltare/brandskyddsansvarig samt de boende i fastigheten ingår. Testperioden kan innefatta upp till 30 lägenheter.

Folksam rekommenderar Safelands system.

Folksam anser att systemet har potential att förhindra de flesta bostadsbränder. I artikeln lyfts två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem fram; Möjligheten att säkerställa att alla brandvarnare fungerar och att en brand upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.

“Ingen var hemma i lägenheten. Vårt hus hade blivit övertänt om vi inte fått larmet så tidigt. Nu kunde vi med viss möda släcka elden tillsammans. Hade vi dröjt ett par minuter till hade det inte varit möjligt.”

Johan Magne, boende & hjälte som fick larmet

Läs hela intervjun om händelsen

“Tidig upptäckt är avgörande vid akuta situationer. Uppkopplade brandvarnare som larmar till de boende är en bra metod som ger fastighetsägare och grannar mycket goda möjligheter att snabbt agera och förebygga bränder.”

Leif Jonsson, Södertörns brandförsvarsförbund

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få inbjudningar till webbinarier, intressanta artiklar och kunskap först av alla.

Frågor & Svar

Traditionella brandvarnare är givetvis ett bättre skydd än ingen brandvarnare alls. Dock visar undersökningar att 20% av lägenheterna helt saknar fungerande brandvarnare, vilket innebär en stor risk för både människor och fastighet.
Nackdelen med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i huset reagerar på en tjutande brandvarnare.

Det är inte heller alla boende som har möjlighet att byta batterier och löpande testa sina brandvarnare för att säkerställa att de fungerar. Med uppkopplade brandvarnare säkerställs fungerande brandvarnare hos alla boende och när en brandvarnare löser ut skickas informationen direkt vidare till fler mottagare så att tidig upptäckt möjliggörs.

  • Gamla brandvarnare larmar endast vid rökutveckling medan moderna, uppkopplade brandvarnare även larmar vid hög temperatur eller värmestegring.
  • Gamla brandvarnare meddelar inte om de är ur funktion, har blivit nedkopplade eller behöver service.
  • Gamla brandvarnare larmar endast i den aktuella lägenheten. Om de boende inte är hemma är risken stor att ingen noterar larmet.
  • Gamla brandvarnare kan inte larma varken personer i närheten eller en larmcentral.
  • Med uppkopplade brandvarnare kan ni överblicka brandskyddet i alla lägenheter och gemensamma utrymmen och ser direkt om någonting behöver åtgärdas.
  • Safelands system med uppkopplade brandvarnare och larm till grannar gör att fler kan agera vid brand även om lägenhetsinnehavaren där larmet löst ut inte är hemma.
  • Safelands uppkopplade brandvarnare behöver inte Wi-Fi.

Precis som en vanlig brandvarnare tjuter den högt. Om det fortfarande finns rök efter 30 sekunder får du och grannarna som aktiverat tjänsten ett larm i Safeland-appen med information om vart brandvarnaren löst ut. I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Nej. Vid uppsättning av systemet bestämmer ni själva vilka som skall ta emot larm så att det inte sprids till personer som ni inte vill ska få larmet. Larmet skickas vidare från den utlösta brandvarnaren först efter 30 sekunder så det finns tid att trycka på brandvarnarens framsida för att stänga av larmet och förhindra spridning till grannarna om man t.ex. lagat mat med mycket os.. Om röken försvunnit under de 30 sekunderna skickas larmet inte heller vidare. Det går i snitt ca 8 år mellan larm som skickas ut från en brandvarnare.

Nej. Man behöver inte ha appen för att det ska larma från en lägenhet till grannarna, det sköter de uppkopplade brandvarnarna automatiskt.
Även om det endast är en handfull grannar som vill ta emot larm i en fastighet så ges det ett utmärkt skydd till alla i hela fastigheten tack vare att dessa får larm och kan agera. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta har en smartphone idag och vill få information om att det börjat brinna i fastigheten.

Nej. Systemet är trådlöst, inget ingrepp i fastigheten krävs. Endast att skruva upp sensorer.

Är Safeland något för er fastighet?

Utvärdera Safelands system för att få möjlighet att prova på innan det implementeras i större skala.