fbpx
SBA

Förenkla det Systematiska Brandskyddsarbetet.

Ingen behöver längre ta sig in och inspektera varje enskild lägenhet för att säkerställa att det finns fungerande brandvarnare. De lagkrav som finns på löpande rondering och kontroll av brandvarnare i fastigheten sköts av systemet. De uppkopplade brandvarnarna testar sig själva och meddelar om någon enhet är i behov av batteribyte eller felaktigt har plockats ned.

 

Vill du veta mer om SBA och brandskydd?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av intressanta artiklar, checklistor och inbjudningar till kommande webbinarier om brandskydd.

Var trygg med att alla brandvarnare alltid fungerar.

Var trygg med att hela fastighetens samtliga lägenheter och utrymmen har fungerande brandskydd. Se enkelt via systemet att alla brandvarnare är på plats och fungerar. Om en brandvarnare är i behov av batteribyte, har blivit dammig eller felaktigt har plockats ned skickas en serviceorder enligt fastighetens larmplan; till fastighetsvärd, jourpersonal eller liknande.

Ingen mer rondering för att kontrollera brandvarnare i enskilda lägenheter och uthyrda lokaler.

Systemet övervakar alla enheter och meddelar direkt om någon brandvarnare behöver service. I appen visas samtliga sensorer i gemensamma utrymmen och enskilda lägenheter, vilket gör att rondering för att kontrollera fungerande brandvarnare i hela fastigheten inte längre behövs.

Ta ansvar för äldre och rörelsehindrade – alla boende kan inte sköta sitt brandskydd.

De boende bör inte själva ta ansvar för att testa sina brandvarnare en gång i månaden. Många har svårt att ställa sig på en stol och kontrollera sin brandvarnare, framförallt äldre och rörelsehindrade som varken kan eller bör riskera att skada sig vid en fallolycka. De uppkopplade brandvarnarna meddelar själva om de behöver service, nya batterier eller felaktigt har plockats ned.

Frågor & Svar

Traditionella brandvarnare är givetvis ett bättre skydd än ingen brandvarnare alls. Dock visar undersökningar att 20% av lägenheterna helt saknar fungerande brandvarnare, vilket innebär en stor risk för både människor och fastighet.
Nackdelen med traditionella brandvarnare är också att de inte gör någon nytta om den boende inte är hemma – det tar lång tid innan någon annan i huset reagerar på en tjutande brandvarnare.

Det är inte heller alla boende som har möjlighet att byta batterier och löpande testa sina brandvarnare för att säkerställa att de fungerar. Med uppkopplade brandvarnare säkerställs fungerande brandvarnare hos alla boende och när en brandvarnare löser ut skickas informationen direkt vidare till fler mottagare så att tidig upptäckt möjliggörs.

  • Gamla brandvarnare larmar endast vid rökutveckling medan moderna, uppkopplade brandvarnare även larmar vid hög temperatur eller värmestegring.
  • Gamla brandvarnare meddelar inte om de är ur funktion, har blivit nedkopplade eller behöver service.
  • Gamla brandvarnare larmar endast i den aktuella lägenheten. Om de boende inte är hemma är risken stor att ingen noterar larmet.
  • Gamla brandvarnare kan inte larma varken personer i närheten eller en larmcentral.
  • Med uppkopplade brandvarnare kan ni överblicka brandskyddet i alla lägenheter och gemensamma utrymmen och ser direkt om någonting behöver åtgärdas.
  • Safelands system med uppkopplade brandvarnare och larm till grannar gör att fler kan agera vid brand även om lägenhetsinnehavaren där larmet löst ut inte är hemma.
  • Safelands uppkopplade brandvarnare behöver inte Wi-Fi.

Precis som en vanlig brandvarnare tjuter den högt. Om det fortfarande finns rök efter 30 sekunder får du och grannarna som aktiverat tjänsten ett larm i Safeland-appen med information om vart brandvarnaren löst ut. I detta tidiga skede av en brand räcker oftast en enkel åtgärd. Vid allvarlig situation ringer ni 112 och samarbetar för utrymning och lämplig åtgärd.

Nej. Man behöver inte ha appen för att det ska larma från en lägenhet till grannarna. Även om det bara skulle vara en handfull personer som har förmågan att ta emot larm i en fastighet så ges det ett utmärkt skydd till alla i hela fastigheten. Vår erfarenhet är dock att de allra flesta har en smartphone idag.

Folksam rekommenderar Safelands system.

Folksam anser att systemet har potential att förhindra de flesta bostadsbränder. I artikeln lyfts två centrala förbättringar gällande brandsäkerheten i svenska hem fram; Möjligheten att säkerställa att alla brandvarnare fungerar och att en brand upptäcks tidigt – även när ingen är hemma.

Är Safeland något för er fastighet?

Utvärdera systemet utan förbindelse.